Cudzoziemcy

Cudzoziemcy

Adres strony internetowej na której znajdują się wszystkie ustawy dotyczące spraw Cudzoziemców

Rozporządzenie Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1133

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach