Oferta

Oferta

Usługi księgowe:

 • rachunkowość spółek
 • obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych
 • ewidencja ryczałtu
 • prowadzenia książek przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ubezpieczeń społecznych z ZUS
 • obsługa kadrowa
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilanse)
 • deklaracje ZUS i US

Agencja pracy tymczasowej:

 • leasing pracowniczy
 • outsourcing kadr i płac
 • rekrutacja pracowników-koordynacja procesu ruchu
 • przygotowanie zestawów dokumentów
 • usługi relokacyjne – obsługa wizowa
 • poszukiwanie zakwaterowania-organizacja przeprowadzki
 • wsparcie prawne

Usługi prawne:

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie pism urzędowych
 • obsługa spółek, stowarzyszeń
 • usługi windykacyjne
 • dotacje z funduszy Unii Europejskiej
 • przekształcenia działalności gospodarczej

Wirtualne biuro:

 • prestiżowy adres do rejestracji firmy
 • obsługę korespondencji tradycyjnej i e-mail
 • informowanie drogą mailową lub telefoniczną o przychodzącej korespondencji
 • obsługę sekretariatu
 • odbieranie i wysyłanie faksów
 • przechowywanie dokumentów
 • salę konferencyjną dla spotkań biznesowych
 • możliwość skorzystania z dostępu do internetu, komputera, drukarki, kserokopiarki

Usługi biurowe:

 • kompleksowa obsługa firm w zakresie prowadzenia biura
 • usługi Agencji Pracy Tymczasowej

Usługi relokacyjne:

 • sporządzanie wniosków
 • karty pobytu: karty stałego pobytu, karty czasowego, karty rezydenta WE
 • zezwolenie na pobyt na terytorium RP
 • zezwolenia na pracę,
 • obywatelstwo
 • karta Polaka

Usługi BHP w zakresie:

 • szkolenia wstępne, okresowe, obsługa wypadków